و فوق العاده زیبای آهنگ جدید Sting به نام Shape of My Heart

::. این آهنگ مربوط به تیراژ تآتر می سی سی پی نمیمیرد میباشد | بازخوانده شده ::.

|| درخواستی کاربران ||

( همراه با کاور تآتر )

54209764280972432310

 

کــاور

photo_2016-10-05_14-08-35-682x1024


asayesh

متن آهنگ و ترجمه فارســی

He deals the cards as a meditation
 او با تفکر با کارت‌هایش بازی می‌کند
And those he plays never suspect
 در بازی او هیچ شکی وجود ندارد
He doesnt play for the money he wins
 او برای بردن پول بازی نمی‌کند
He doesnt play for the respect
 او برای جلب احترام بازی نمی‌کند 0
He deals the cards to find the answer
 او برای رسیدن به یک جواب با کارتها بازی می‌کند
The sacred geometry of chance
 محاسبه مقدس احتمالات
The hidden law of probable outcome
 قانون پنهانی از نتیجه احتمالی
The numbers lead a dance
 اعداد رقصی را در پی دارند 0
I know that the spades are the swords of a soldier
 می‌دانم که پیک شمشیر سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
 می‌دانم که خاج سلاح جنگ است
I know that diamonds mean money for this art
 می‌دانم که خشت به معنی پول برای این هنر است
But thats not the shape of my heart
 اما هیچ کدام شکل قلب من نیست 0
He may play the jack of diamonds
 ممکن است سرباز خشت بازی کند
He may lay the queen of spades
 شاید بی بی پیک بازی کند
He may conceal a king in his hand
 شاید شاهی را در دستش پنهان کند
While the memory of it fades
 تا زمانی که از خاطرها برود 0
I know that the spades are the swords of a soldier
 می‌دانم که پیک شمشیر سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
 می‌دانم که خاج سلاح جنگ است
I know that diamonds mean money for this art
 می‌دانم که خشت به معنی پول برای این هنر است
But thats not the shape of my heart
 اما هیچ کدام شکل قلب من نیست 0
thats not the shape
هیچ کدام شکل
shape of my heart
 شکل قلب من نیست 0
And if I told you that I loved you
 اگر بگویم که عاشقت بوده‌ام
You maybe think theres something wrong
 شاید فکر کنی یک چیزی درست در نمی‌آید
Im not a man of too many faces
 من مردی با چهره‌های گوناگون نیستم
The mask I wear is one
 نقاب من فقط یکی است 0
Those who speak know nothing
 کسایی که حرف می زنند چیزی نمی‌دانند
And find out to their cost
 و خودت ارزش آن‌ها را خواهی فهمید
Like those who curse their luck in too many places
 مانند کسانی که برای شانس آنها نفرینی را در چندین محل قرار داده‌اند
And those who smile are lost
 و کسانی که می خندند گم شده‌اند 0
I know that the spades are the swords of a soldier
 می‌دانم که پیک شمشیر سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
 می‌دانم که خاج سلاح جنگ است
I know that diamonds mean money for this art
 می‌دانم که خشت به معنی پول برای این هنر است
But thats not the shape of my heart
 اما هیچ کدام شکل قلب من نیست
Thats not the shape of my heart
هیچ کدام شکل قلب من نیست 0

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *